Nieuws kerkenraden Nieuws kerkenraden

Feestelijke opening van verbouwde Nicolaaskerk Dwingeloo

De verbouw en renovatie van de Nicolaaskerk in Dwingeloo is klaar.  Zondag 26 maart 2023 heeft de Hervormde gemeente Dwingeloo tijdens een feestelijke dienst de kerk weer in gebruik genomen en op 31 maart 2023 was het de beurt aan de stichting Sint Nicolaaskerk. Voorzitter Arie de Muij kon vele genodigden welkom heten.

In zijn openingswoord stond hij stil bij het vele werk dat er het afgelopen jaar is verricht en hij bedankte alle medewerkers. Verder vertelde hij op boeiende en amusante wijze over de geschiedenis van de kerk
Hierna volgde een prachtige vertolking van het Ave Maria van Caccini door Esther de Vos, begeleidt door Harro Kraal op het orgel

Gastsprekers waren er ook.

Architect Gerard Brouwer stond stil bij de herinrichting van de kerk. O.a. door verplaatsing van de preekstoel en het aanbrengen van een podium in het koor is de kerkzaal multifunctionele ruimte geworden, gescheiden door een glazen deur / wand die naar een ontmoetingsruimte leidt, achter in de kerk waar een pantry is aangebracht. Het geheel doet warm en uitnodigend aan.
Nieuw is ook de entree onder de toren en de realisering van aan deze tijd aangepast toiletten. De ontmoetingsruimte achter in de kerk is door middel van een glazen gang verbonden met de geheel nieuw naast de kerk gebouwde en sfeervol ingerichte consistorie.

Burgemeester Rikus Jager feliciteerde het kerkbestuur en het stichtingsbestuur met het prachtige resultaat en maakte in zijn speech een vergelijk tussen de kerkelijke- en burgerlijke gemeente. Hij haalde daarbij lied 276 aan wat zondag 26 maart, tijdens de feestelijke heringebruikneming van de kerk, werd gezongen.

Zo maar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
Speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
Als wij er binnen gaan
Om recht voor God te staan.

Voorzitter Arie de Muij gaf in zijn introductie aan dat de samenwerking met de Hervormde gemeente Diever inmiddels was uitgegroeid tot een ‘verloving’. Annie Mulder van de Hervormde gemeente Diever vond dit een prachtige zinspeling. Zij ging ook in op de samenwerking van beide kerken. De Drentse Hoofdvaart scheidt weliswaar beide gemeenten, maar de brug daarentegen verbindt weer. Een ‘huwelijksdatum’ is nog niet vastgesteld. Zij feliciteerde Dwingeloo met deze prachtige kerk, gaf daarbij aan dat Diever bijna, met het accent op bijna, jaloers is op Dwingeloo. Zij bood namens de Hervormde gemeente Diever een gastenboek aan. Dit gastenboek is gemaakt door ds. Daan Bargerbos, die boekbinden als hobby heeft.

Muzikale omlijsting werd verzorgd door de ‘PancratiusCantorij’ en het gemengd koor ‘Divertimento’’, onder leiding van Esther de Vos. Zij brachten het lied ‘Locus iste’ van Bruckner ten gehore.
Verder werkte het barokensemble ‘Calmati’ mee. Zij speelden o.a. werken van Bach, Fux en Purcell.

Tot slot kregen burgemeester Rikus Jager, de voorzitter van de kerkenraad Gert Jan van Muijen en ds. Daan Bargerbos uit handen van Arie de Muij het door hem geschreven boek:
‘Levende stenen’, 800 jaar Sint Nicolaaskerk Dwingeloo, waarin de geschiedenis van de kerk wordt beschreven en hoe vele gedaante wisselingen het kerkgebouw in zijn acht honderdjarige bestaan heeft ondergaan.

Na afloop van het formele gedeelte was er voor iedereen ruim de gelegenheid om al het nieuwe te bewonderen.


Voor reacties en vragen kunt u mailen naar: bouwcie@nicolaaskerk-dwingeloo.nl
De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van de kerkenraad, college van kerkrentmeesters en de Stichting Sint Nicolaaskerk. Leden van de bouwcommissie: Roelof Bolding, Jacomijn Coumou, Coby Janssens, Arie de Muij, Gert Jan van Muijen en George de Roo.
terug