Nieuws kerkenraden Nieuws kerkenraden

Samen gaan

Op 10 oktober jl. hebben de kerkenraden van de hervormde gemeenten van Diever en Dwingeloo in een gezamenlijke vergadering unaniem het besluit genomen aan de classis Groningen-Drenthe te vragen akkoord te gaan met een samengaan van beide gemeenten. “Samengaan” is de term in de kerkorde die staat voor een fusie. Daarvoor zijn veel officiële documenten nodig, die u zoals bekend in de week voor de geplande gemeenteavond van 18 oktober heeft kunnen inzien.
Op de gemeenteavond in de Nicolaaskerk heeft u er alle informatie over kunnen krijgen en bent u “gehoord”, zoals dat in kerkelijke termen heet. Dat betekent dat u uw vragen heeft kunnen stellen en uw mening heeft kunnen geven.
Het was een fijne positieve avond. Op de korte vergadering van beide kerkenraden aansluitend aan de gemeenteavond hebben de kerkenraden geconcludeerd dat de gemeenteleden zich in ons besluit tot samengaan konden vinden.
Daarna hebben we ons verzoek tot samengaan bij de scriba van de classis ingediend, samen met de vele stukken die daarvoor nodig zijn en die u in de week voor 18 oktober had kunnen inzien.
Op 14 november jl. heeft het Breed Moderamen van de classis ons groen licht gegeven.
Wellicht is het u opgevallen dat in de week daarna in het Dagblad van het Noorden een advertentie heeft gestaan waarin mogelijke schuldeisers van een van beide kerken worden opgeroepen zich te melden. Dat is een wettelijk vereiste voor een fusie. De eventuele schuldeisers hebben daarvoor een maand de tijd.
Daarna kan de notaris (in dit geval notaris Varekamp in Dwingeloo) de akte tot samengaan opmaken en vormen wij vanaf 1 januari 2024 samen de Hervormde Gemeente te Diever-Dwingeloo.
In een feestelijke dienst op 14 januari 2024 zal dat in de Nicolaaskerk gevierd worden. Een werkgroep is al druk met de voorbereidingen!


Vacatrure kerkelijk werker

De gezamenlijke kerkenraad van de Hervormde Gemeente Diever en Dwingeloo heeft besloten om een kerkelijk werker aan te stellen voor 8 uur per week voor de duur van 2 jaar, met uitzicht op verlenging met nog eens 2 jaar. De kerkelijk werker zal, in nauw overleg met en ter ondersteuning van onze predikant ds. Daan Bargerbos, voor de helft worden aangesteld voor een pastorale taak. Het andere deel van de werkzaamheden zal bestaan uit het samen met de diakenen vorm en inhoud geven aan het diaconaal project rond het thema “ontmoeting”. De vacature wordt aangekondigd via de gebruikelijke kanalen zoals deze website ( www.hervormddieverdwingeloo.nl ) en die van de PKN, en in verschillende bladen.
De commissie kerkelijk werker bestaat uit de kerkenraadsleden Tjitske Nieuwenhuis, Martha Pluim, Immy Zuidema, Peter Sminia en Daan Bargerbos. Wij hopen op korte termijn een passende kandidaat voor deze dankbare functie te mogen verwelkomen. Mocht u een kandidaat willen aanbevelen, dan horen wij dat graag vóór 15 december.


Commissie kerkelijk werker

Vacature kerkelijk werker en functieomschrijving
------------------------------------
 
Afscheid van classispredikant ds. J. Hommes

De classispredikant van de classis Groningen / Drenthe, ds. J. Hommes uit Glimmen gaat met emiritaat. Hij neemt op vrijdag 15 december afscheid in de Jozefkerk in Assen. Bijgaand zijn afscheidsbrief.

 
terug