Welkom Welkom

op de website van Hervormd Diever en Dwingeloo

Onder het motto ‘Samen bouwen, kerk voor het dorp’ willen we een actieve kerk zijn en ons geloof in het woord van God, zoals we dat in de bijbel vinden, belijden en zichtbaar maken voor mensen. We doen dat d.m.v. het houden van wekelijkse erediensten in onze kerken in Diever en Dwingeloo en door het organiseren van activiteiten. Hiermee creëren we ontmoetingsmogelijkheden voor mensen, met aandacht voor contact, bezinning, stilte, troost en bemoediging. We hopen op die manier een open en bindende kerk te zijn binnen de dorpsgemeenschap.
We geven ruimte voor ieders beleving, waarin we elkaar respecteren zodat ieder zich veilig en gezien kan voelen.
Samen met andere kerkgenootschappen geven we hulp aan diegenen die het nodig hebben. Het geloof is voor ons een uitdaging om het goede te doen. Daarom:


                                                              
              Samen bouwen,
                                                                           kerk voor het dorp


Wilt u iets weten of wilt u iets kwijt dan kunt u een berichtje sturen naar ons algemene e-mailadres: info@hervormddieverdwingeloo.nl
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andere PKN kerken in Diever en Dwingeloo