Welkom Welkom

op de website van de Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo

Van samenwerken naar samen gaan

De Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo hebben besloten om een samenwerking aan te gaan. Beide gemeenten zijn te klein om nog zelfstandig een toekomst te hebben.
Het samenwerkingsproces is gestart met de vorming van een commissie. Zij hebben na een intensieve voorbereiding en inventarisatie de leden van beide gemeenten geadviseerd toe te werken naar een fusie. De gemeenten hebben dit advies overgenomen.
De afgelopen jaren is er door de kerkenraden van beide gemeenten en in werkgroepen hard gewerkt om alle aspecten die verbonden zijn aan het in elkaar schuiven van de beide organisaties, zonder tijdsdruk en in goed overleg, met elkaar te regelen. En dat is gelukt. Vanaf 1 januari 2024 wordt de officiële naam:

de Hervormde Gemeente te Diever-Dwingeloo.

Op zondag 14 januari 2024 zal tijdens een feestelijke dienst in de Nicolaaskerk Dwingeloo, inrk aanwezigheid van notaris Varenkamp,  'de akte tot samengaan', getekend worden. Aanvang 10:00 uur.

Inmiddels heeft de samenwerking al geleid tot het benoemen van één predikant voor beide gemeenten, dat er gezamenlijke diensten worden gehouden en gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.
De diensten vinden om de andere week plaats in de Pancratiuskerk in Diever en de Nicolaaskerk in Dwingeloo. 
U bent van harte welkom in deze zondagse erediensten, aanvang 10.00 uur.

Op de pagina 
'overzicht kerkdiensten' staat waar en wanneer de dienst wordt gehouden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Andere PKN kerken in Diever en Dwingeloo