Kerkbladen Kerkbladen
 
Samenspraak Diever

Elf keer per jaar verschijnt het kerkblad Samenspraak. Het is een gezamenlijke uitgave van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk te Diever. U kunt er dan ook informatie in vinden vanuit beide kerken over kerkdiensten, activiteiten, het wel en wee in en van de gemeente, speciale projecten etc. Het kerkblad verschijnt als regel kort voor de tweede zondag van elke maand.

Redactie:
mw. J. Griffioen-Schouten,
mw. I.H. Ruiter-Herd,
Wilt u meer informatie over 'Samenspraak', stuur dan een berichtje naar:
kerkbladdie@hervormddieverdwingeloo.nl

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
         

Kerkbode Dwingeloo

De 'Kerkbode' is een maandelijkse uitgave van de  Nicolaaskerk, Kapel Eben Haëzer en de Brug-Es kerk
U kunt er dan ook informatie in vinden over de zondagse diensten, activiteiten en nieuws uit de genoemde geloofsgemeenten. Een groep vrijwilligers verzorgt de bezorging.


Aanleveren kopij:                        
kerkbladdwi@hervormddieverdwingeloo.nl.
t.a.v. mw. Henny Schonewille of
bezorging: t.a.v. mw. Elly Bolding, 

Administratie:
ledenadministratiedwi@hervormddieverdwingeloo.nl,
t.a.v. mw. Henny Steenge                        
                                                                
terug