Solidariteitskas Solidariteitskas


Solidariteit: we zijn er voor elkaar!   

Geacht gemeentelid,                                                                               Mei 2024

Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Waar wij God en elkaar ontmoeten. Waar we in gesprek kunnen gaan met elkaar, kunnen luisteren en ook in actie kunnen komen, van betekenis kunnen zijn voor onze medemens, dichtbij en ver weg.

Gezamenlijk zetten wij ons in om een levendige en uitnodigende gemeente te zijn, met ontmoeting en verbindende activiteiten. Zoals bijvoorbeeld de ‘Groet en Ontmoet’ koffie inloopochtenden, bijeenkomsten georganiseerd door de werkgroep bezinning en inspiratie, bezoekwerk en persoonlijke contacten, diaconale projecten, wijkbijeenkomsten, het bijbelleesuurtje, het jaarlijkse kerkreisje, Feest van de Geest, de Cantorij en de verjaorsvesite voor alle 80+ bewoners van onze dorpen. Prachtige voorbeelden van gemeente-zijn!

Lees verder volledige brief...

 
terug