Godsdienstonderwijs basisscholen Godsdienstonderwijs basisscholen

Vormingsonderwijs basisscholen Diever en Wapse
In de hoogste groepen van de openbare basisscholen in Diever en Wapse  wordt godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) verzorgt in opdracht  van de  kerkenraad. Dit onderwijs is absoluut geen verkapte vorm van evangelisatie.
Ouders  willen dat hun kinderen een eigen kijk op het leven ontwikkelen. Dat ze  leren nadenken over levensvragen en weten van en respect hebben voor de  rol die geloofstradities voor veel mensen kunnen spelen bij het vinden van  antwoorden.
Het godsdienstig vormingsonderwijs stelt deze vragen aan de  orde en draagt zo bij aan de ontwikkeling van kinderen tot individu en als  mens tussen andere mensen.
De kerkenraad vindt het belangrijk dat dit  onderwijs gegeven wordt, ook als de kosten gedeeltelijk voor haar rekening komt.
Ouders die meer willen w eten verwijzen we graag naar de website
www.pcgvo.nl 

 
terug