Agenda
« vorige  |  oktober 2023  |  volgende »

Zondag 8 oktober 2023 Drèntse dienst
Locatie: Dwingeloo, Nicolaaskerk
Tijdstip: 10:00 uur

Drèntse dienst op 8 oktober in Dwingel

Eens per jaar zijn we gewoon om een dienst in onze eigen taal, in het Drents te houden. Het mooie daarvan is dat de woorden net anders klinken, het gesprokene komt dichterbij, komt wellicht meer binnen. Voor de Drenten onder ons is dat vertrouwd, de taal van het hart. Voor de niet-Drenten een mooie gelegenheid om es tussen de regels door te luisteren: wat wordt er nou eigenlijk gezegd?
In deze dienst is er geen preek – we houden wel tussenzangen! En we lezen uit het boek Spreuken. Naor wat de Wiesheid oens te vertellen hef! Van harte welkom op zondag 8 oktober om 10 uur in de Nicolaaskerk in Dwingeloo.

 

 

Woensdag 11 oktober 2023 Meditatieavond
Locatie: Nicolaaskerk, Dwingeloo
Tijdstip: 19:30 uur

Meditatieavonden in het nieuwe seizoen
Levend in een wereld van voortdurende prikkels, stress, hectiek, snelheid en lawaai gaan veel mensen op zoek naar momenten van stilte en bezinning. Gedreven door het verlangen weer dichter bij de bronnen van je bestaan te komen, is het goed ruimte en tijd in je leven te maken om hieraan aandacht te geven.
De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert vanaf oktober elke tweede woensdag van de maand een meditatiebijeenkomst. Vanuit de drukte van de dag komen we tot rust. Momenten van stilte worden afgewisseld met en ondersteund door rustige muziek en korte teksten. Iedereen die behoefte heeft aan stilte of bezinning, of gewoon stil aanwezig wil zijn in het koor van onze mooie kerken, is van harte welkom.
De meditatieavonden zijn op de woensdagen 11 oktober, 8 november en 10 januari in het koor van de Nicolaaskerk in Dwingeloo. En op de woensdagen 13 maart, 10 april en 8 mei in de Pancratiuskerk in Diever. We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is het mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Wij nodigen je van harte uit.
Als je interesse hebt kun je je opgeven bij:

Immy Zuidema telefoon: 0521 -590089 en e-mail: immy.zuidema@home.nl of bij
Jacomijn Coumou: telefoon: 0521-593919 en e-mail: jacominacoumou@gmail.com

De werkgroep Bezinning en Inspiratie

 

 

Woensdag 18 oktober 2023 Ledenvergadering Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo
Locatie: Nicolaaskerk, Dwingeloo
Tijdstip: 19:30 uur

Aan alle gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Diever en van de Hervormde Gemeente Dwingeloo

Onze gemeenten werken al een aantal jaren samen. De afgelopen jaren zijn wij naar elkaar toegegroeid en doen we steeds meer gezamenlijk om zo elkaar te helpen en te versterken met tot doel onze geloofsgemeenschap in de dorpen Diever en Dwingeloo levend te houden. 
Beide kerkenraden hebben het voorgenomen besluit genomen om samen te gaan tot één gemeente. Samengaan is de kerkordelijke aanduiding voor het fuseren van gemeenten. De kerkenraden willen u als gemeenteleden kennen in en horen over dit voorgenomen besluit op een gezamenlijke gemeenteavond op woensdag 18 oktober 2023 om 19.30 uur in de Nicolaaskerk in Dwingeloo. Op die avond zult u worden geïnformeerd over het samengaan en de bijbehorende documenten. U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en om uw mening kenbaar te maken. De bijbehorende documenten (waaronder het besluit tot samengaan, de plaatselijke regeling, het beleidsplan, meerjarenbegrotingen van colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen) liggen vanaf donderdag 12 oktober 2023 ter inzage in de consistories van de beide kerken. U kunt een afspraak maken om ze in te zien:
Voor Diever met Riemie Godeschalk tel: 0612191945 en
voor Dwingeloo met Roelof Bolding tel: 0620186472.

Wij hopen u allen te ontmoeten op woensdagavond 18 oktober a.s.
Namens beide kerkenraden
Riemie Godeschalk en Roelof Bolding

 

 

Woensdag 1 november 2023 Verjaorsvisite 80+
Locatie: Over Entinghe, Dwingeloo
Tijdstip: 10:00  - 12:00

Net als vorig jaar organiseren de diakenen van de Nicolaaskerk weer een verjaorsvisite, bestemd voor alle Dwingelers van 80 jaar en ouder in 'OVer Eninghe'. Er is koffie en wat lekkers en een drankje met een hartig hapje.
U kunt zich opgeven via
info@hervormddieverdwingeloo.nl.