ANBI ANBI

Sinds 1 januari 2024 zijn de Hervormde gemeente Diever en de hervormde gemeente Dwingeloo gefuseerd en gaan verder als één instelling onder de naam Hervormde gemeente Diever - Dwingeloo. Daarom kan er nog geen gezamenlijk financieel overzicht worden gepresenteerd. De link voor de gescheiden overzichten vindt u onder aan deze pagina.

Wilt u een donatie of gift doen? Dat kan...
Beide instellingen zijn nog opgenomen in het register van erkende ANBI-instellingen (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat donaties, schenkingen en eventuele legaten in beginsel vallen binnen de door de fiscus gestelde voorwaarden voor belastingaftrek.
 
terug