dinsdag 8 augustus 2023

Bijeenkomst 'Zin in ouderdom'

Datum: 
 dinsdag 8 augustus 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur  - 12:00 uur
Locatie: 
 Nicolaaskerk Dwingeloo

Dit is de titel van een boek dat is verschenen 2015, geschreven door collega’s Jan van Baardwijk en René Rosmolen. We gaan er gebruik van maken bij de gelijkluidende bijeenkomst die we zullen houden op dinsdagmorgen 8 augustus van 10.0-12.00 in de consistorie van Dwingeloo.
In onze bijeenkomst zal de vraag aan de orde komen: welke zin ontdek ik in mijn ouderdom? Maar ook: heb ik zin in ouderdom? We gaan met elkaar in gesprek onder andere met behulp van beeldmateriaal.
Frits de Lange, hoogleraar Ethiek aan de PthU, schreef in reactie op het boek: 'Dit boek is geschreven voor mensen die hun laatste levensfase bewust willen doorléven en daarin zoeken naar zin en betekenis. De toon is meditatief en informatief, praktisch en spiritueel, breed en diep tegelijk. Fotografie, beeldende kunst, film, poëzie, filosofie en theologie – alle mogelijke perspectieven worden benut om het rijkgeschakeerde landschap van de ouderdom in beeld te brengen en tot leven te wekken. Een creatief en inspirerend boek, heel dicht op de rimpelige huid geschreven.'
Ik zie er naar uit om met elkaar van gedachten te wisselen en ervaringen te delen.
Met opzet geef ik voor de deelnemers geen leeftijdsgrens aan, niet naar boven en evenmin naar onderen. En daarbij kan ik me heel goed voorstellen dat we na één morgen nog niet zijn uitverteld en uitgepraat.
Als u ook nieuwsgierig ben en mee wilt doen, dan kunt u zich bij mij aanmelden.

Daan Bargerbos,
predikant@hervormddieverdwingeloo.nl


 

terug