Welkom Welkom

op de website van Hervormd Diever en Dwingeloo

Van samenwerken naar samen gaan, een historische gebeurtenis

Foto: Voorzitter Riemie Godeschalk en waarnemend voorzitter Roelof Bolding met de getekende akte van samengaan

De Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo zijn één hervormde gemeente geworden, Hervormd Diever-Dwingeloo. 
Beide gemeenten waren te klein om nog zelfstandig een toekomst te hebben en zijn samen op pad gegaan, eerst samenwerking en nu samengaan.
Na jaren intensief hier aan gewerkt te hebben werd op zondag 14 januari 2024 tijdens een feestelijke dienst de ‘akte van samengaan’ getekend en het samengaan gevierd.

Ds. Daan Bargerbos ging in zijn preek in op de belangrijke punten bij het samengaan, zoals verbinding, het delen en het durven. Zijn feestelijke preek werd ondersteund met een ‘preekbingo’, waarbij 
alle aanwezigen woorden en zinssneden uit de preek op een bingovel weg konden strepen. Bij een volle kaart zou men geen bingo, maar amen roepen. En laat dat nou bij een ieder na het laatste woord van de preek zijn.
Peter Huisman, woordvoerder van de voorbereidingscommissie, ging in het kort de elementen van de procesgangen bij langs, waarbij hij o.a. de verschillen en overeenkomsten kenschetste tussen kerk en bedrijf.
Elly Bolding en Ina Lubbers vertelden in een interview op een luchtige manier over de ‘grote’ verschillen tussen de ‘Dwingelers en Dieversen’ die overwonnen zijn of nog moeten worden overwonnen. Maar met de positieve gedachte van ‘kom over de brug’ moet dat wel gaan lukken.
Voorzitter Riemie Godeschalk schetste in haar speech het grote belang van het samengaan van beide gemeentes.
Veel lof was er voor Jenneke Span, procesbegeleider, Helene de Muij-Fleurke, scriba en Peter Huisman voor het vele werk wat ze hebben gedaan. Als dank kregen zij een bos bloemen aangeboden.
Muzikale medewerking werd verleend door Geert Jan Pottjewijd op het orgel en de PancratiusCantorij o.l.v. Esther de Vos. Zij zongen o.a. een zeer toepasselijk lied van Daniël Lohues, ‘Als de liefde maar blijft winnen’, met begeleiding van Philine Coops op piano.
De mooie feestelijke dienst werd afgesloten met gezamenlijk koffie drinken en met een lekkere traktatie.


Foto: Elly Bolding en Ina Lubbers vertellen over de Dwingelers en Dieversen, interviewer: Peter Huisman.De diensten op zondag
De diensten op zondag vinden om de week, om 10.00 uur, plaats in de Pancratiuskerk in Diever en in de Nicolaaskerk in Dwingeloo. Daarnaast zijn er nog enkele bijzonder diensten die worden gehouden in de eigen plaatselijke kerk. Zie voor meer informatie 'overzicht kerkdiensten'.

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Andere PKN kerken in Diever en Dwingeloo