Diaconie Diaconie
Samen bouwen,               
kerk voor het dorp

 
Wie aan diaconie denkt, denkt aan de zorg voor mensen in nood. Dat is na 20 eeuwen nog altijd de kerntaak van de diaconie, net als het feit dat de inkomsten uit giften en collecten komen. De invulling van het diaconale werk is wel veranderd. De diaconie houdt zich nu bezig met een veelheid van onderwerpen van lokale tot wereldwijde hulp, onder meer door ondersteuning van projecten van Kerk in Actie en andere organisaties.
In de burgerlijke gemeente Westerveld is de diaconie, samen met de diaconieën van de PKN-gemeentes, nauw betrokken bij het Diaconaal Fonds Westerveld, dat in samenwerking met
professionele hulpverleners een steuntje in de rug biedt aan mensen die tussen de wal en het schip dreigen te vallen. De hulpverlening van dit fonds beperkt zich niet tot leden van de kerk, maar is bestemd voor alle mensen die in nood verkeren.


Groet en ontmoet
In het kader van het diaconale project Ontmoeting is het afgelopen jaar 'Groet & Ontmoet' opgezet. Elke 1e en 3e woensdagmorgen van de maand in Diever in de Pancratiuskerk en iedere 2e en 4e vrijdagmorgen van de maand in de Nicolaaskerk in Dwingeloo staat er voor ieder die dat wil een kopje koffie of thee klaar.

Heel wat mensen hebben de weg hierheen al gevonden. Er wordt gepraat, gelachen en geluisterd. Kortom heel gezellig om hier aan mee te doen.

 De diaconie van Diever en Dwingeloo werkt ook samen  met de diaconieën van de Brug-Es kerk en de Kapel in Leggeloo. Daarbij wordt steeds voor twee jaar een project uitgekozen waarvoor in alle participerende kerken extra wordt gecollecteerd. In 2022 en 2023 werd het project 'Daken voor Armenië' gesteund.
In 2024 en 2025 is gekozen voor een project in Afrika van 
de Stichting Chagos, ziekenhuis Endulen in Tanzania. Over dit project, hier onder meer.
 

Project van de Stichting Chagos, ziekenhuis Endulen in Tanzania

De Asser huisarts Frans Senff deed jarenlang vrijwilligerswerk voor het Endulen-ziekenhuis in Tanzania. Twee maal per jaar ging hij er voor zeven weken heen, voor het laatst in 2021. Twee maanden later overleed hij aan corona. Een deel van zijn erfenis liet hij na aan het ziekenhuis. Voor het beheer daarvan is de stichting Chagos opgericht. Zij maken maandelijks geld over waarmee een deel van het personeel kan worden betaald. Ook wordt er een bijdrage geleverd in de uitzending van de tropenarts Sieuwke Hartmans die na een eerdere periode in september 2023 opnieuw voor twee jaar naar Tanzania is vertrokken om in het ziekenhuis te werken.
Het Endulen-ziekenhuis, een missieziekenhuis, opgericht in 1975, biedt met 110 bedden hulp aan de meer dan 90.000 leden van de Masai-stam, een nomadisch volk dat leeft in een gebied van ruim 8000 vierkante kilometer. Juist vanwege hun nomadisch bestaan hebben zij weinig financiële reserves en kunnen medische zorg eigenlijk niet betalen.
De Masai zijn volledig afhankelijk van dit ziekenhuis. De moeder- en kinderstrefte onder dit volk is veel hoger dan elders in Tanzania. De kraamafdeling verzorgt intussen meer dan 450 bevallingen per jaar. 
Daarnaast is er een kinderafdeling, een afdeling voor volwassen mannen en vrouwen en een aparte TB-afdeling. Het ziekenhuis beschikt over een goed functionerende operatiekamer.
En er is natuurlijk de polikliniek. Er kunnen echo’s gemaakt worden en het ziekenhuis beschikt over een digitaal röntgenapparaat. Ook is er een goed functionerend laboratorium. Er zijn 29 buitenpoliklinieken die elke 2 weken per 4-wheeldrive-auto worden bezocht en waar moeder- en kindzorg wordt gegeven zoals zwangerschapscontroles, vaccinaties, voorlichting en behandeling van ziektes. Hier worden jaarlijks ongeveer 10.000 patiënten gezien. Elke maand is er een voorlichtingsbijeenkomst voor de traditionele vroedvrouwen waar diverse onderwerpen aan de orde komen zoals de noodzaak om in het ziekenhuis te bevallen, hygiëne, vrouwenbesnijdenis, de emancipatie van de vrouw. Er zijn 5 regio’s waar de traditionele vroedvrouwen vandaan komen, dus elke regio wordt 2 x per jaar uitgenodigd.
Een prachtig project waarvoor alle diaconieën zes maal per jaar zullen collecteren.


Diaconie Diever en Dwingeloo: diaconie@hervormddieverdwingeloo.nl

terug