Kerk op zondag Kerk op zondag


Dienst op zondag
De diensten op zondag vinden om de week, om 10.00 uur, plaats in de Pancratiuskerk in Diever en in de Nicolaaskerk in Dwingeloo. Daarnaast zijn er nog enkele bijzonder diensten die worden gehouden in de eigen plaatselijke kerk. Zie voor meer informatie
'overzicht kerkdiensten'.

Nieuwe liedboek
Sinds 1 december 2013 wordt er in de diensten gezongen uit het nieuwe liedboek dat medio 2013 verschenen is. De term nieuw is enigszins misleidend, omdat alle psalmen en een groot aantal gezangen uit voorgaande liedboeken ook in dit boek te vinden zijn en zeker in de diensten gezongen blijven.

Bloemengroet
Vanuit het midden van de gemeente wordt elke zondag als blijk van medeleven  en bemoediging een bloemengroet gebracht aan gemeenteleden. Een aantal keren per jaar komen de dames van de bloemendienst bij elkaar om te overleggen wie de bloemen zullen ontvangen.
U kunt altijd een gemeentelid onder de aandacht van de bloemendienst brengen. De bloemengroep doet haar best om het wel en wee van gemeentenleden te volgen, maar dat lukt niet altijd. U kunt een naam doorgeven via:

Diever: bloemendienstdie@hervormddieverdwingeloo.nl
Dwingeloo: bloemendienstdwi@hervormddieverdwingeloo.nl
De bloemengroep van Dwingeloo verzorgt tevens de aankleding van de Nicolaaskerk met een feestelijk boeket uit eigen tuin of uit het veld.


Kerkdiensten online
Alle kerkdiensten kunnen direct of op een later tijdstip gevolgd worden via 'kerkdienstgemist'. U kunt ook de app 'kerkdienstgemist.nl' diownloaden vanuit de Play-store of App-store.
 
Collecten via Givt
Digitaal collecteren is mogelijk via de zogenaamde Givt-app. Deze is te downloaden vanuit de Play-store of App-store.De app is tevens zichtbaar op de site van 'kerkdienstgemist'. Je kunt de app ook downloaden op je I-phone, vervolgens eenmalig registreren en je kunt mee doen aan de collecte. Waar en wanneer je maar wilt. In de kerk of vanuit huis. Op het moment van geven bepaalt u het bedrag van uw gift. U blijft als gever anoniem. Verder heb je met één druk op de knop een overzicht van al je gedane giften in je mailbox.
Vanuit de Givt-app zijn er vele goede doelen te steunen.


Kindernevendienst in Diever
Er is op dit moment helaas geen vaste kindernevendienst in Diever. Maar de kinderen blijven altijd welkom. Als er kinderen in de kerk zijn dan liggen er bij de koster kleurplaten en kleurpotloden om te kleuren, zodat de kinderen lekker bezig kunnen zijn. We denken er over na of we nog iets anders kunnen organiseren.
Zijn er ouders die belangstelling hebben of mee willen werken, dan kunnen ze contact opnemen met de ouderlingen 
ouderlingendie@hervormddieverdwingeloo.nl


Kindernevendienst in Dwingeloo
Rond Pasen en rond Kerst is er een aantal zondagse bijeenkomsten gepland voor de jonge kinderen (basisschoolleeftijd), waarbij het de bedoeling is dat de kinderen  tegen het eind van de dienst ook in de kerk komen vertellen wat zij hebben gehoord en gedaan.
Rond Kerst is er het jaarlijkse feest voor de kinderen in de schaapskooi bij het Dwingelderveld.
De bijeenkomsten staan onder leiding van Dorien Benning-de Wal en Karlien Luitjes. Informatie kunt u verkrijgen bij Dorien Benning,
doriendewal@hotmail.com

 
terug