Kerkenraad Kerkenraad
Samen bouwen,               
kerk voor het dorp

Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de kerkenraad. Deze bestaat uit:
  • Ouderlingen: zij dragen zorg voor het welzijn van de gemeente.
  • Ouderling-kerkrentmeesters: zij beheren het gebouw en de financiën.
  • Diakenen: zij houden zich bezig met de zorg voor de medemens, dichtbij en ver weg.
  • De predikant: draagt zorg voor de eredienst, het pastoraat en coördineert de activiteiten.

Predikant: ds. Daan Bargerbos, predikant@hervormddieverdwingeloo.nl

Kerkelijk werker: mw. drs. Gerry Kasper-Holwerda, kerkelijkwerker@hervormddieverdwingeloo.nl

Procesbegeleider samenwerking Diever - Dwingeloo: mw. Jenneke Span

Moderamen:
mw. R. Godeschalk-Dijkstra (voorzitter)  voorzitter@hervormddieverdwingeloo.nl
dhr. P. Sminia (scribascriba@hervormddieverdwingeloo.nl
mw. M. Pluim
dhr. R. Bolding, (2e voorzitter)
dhr. G. de Roo


Ouderlingen: ouderlingen@hervormddieverdwingeloo.nl
dhr. P. Huisman, Dwingeloo

mw. E. de Jonge, Diever
mw. G. Oosterveld, Diever
mw. T. Nieuwenhuis, Dwingeloo
dhr. M. Nijzingh, Dwingeloo

mw. F. van der Plas-Koerts (bijzondere opdracht)

 
Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@hervormddieverdwingeloo.nl
dhr. R.M. Bolding, Dwingeloo
mw. R. Godeschalk-Dijkstra, Diever
dhr. G. de Roo. Dwingeloo:
administratie@hervormddieverdwingeloo.nl
dhr. P. Sminia, Diever
dhr. H. Tenkink, Dwingeloo


Diakenen: diaconie@hervormddieverdwingeloo.nl
mw. B. Bruins, Dwingeloo
mw. M. Pluim, Diever
dhr. T. Oosterloo, Diever
mw. L. Stille, Diever
  
mw.  A.E. Schoemaker-Voorneveld (bijzondere opdracht)

 
terug