Liturgisch bloemschikken Liturgisch bloemschikken

De bekende woorden ‘zeg het met bloemen’ zijn bijzonder van toepassing als het gaat om het liturgisch of symbolisch bloemschikken.
In de Pancratiuskerk in Diever wordt dit door enkele gemeenteleden samengesteld bij de diensten in de veertigdagentijd, die in de Advent en voor de gedachtenisdienst.
Deze vorm van bloemschikken houdt in dat een bloemstuk door de gekozen bloemen, kleuren en opmaak iets kan vertellen over de lezingen, het thema of het karakter van de kerkdienst.

Heeft u een beetje ‘groene  vingers’, enig gevoel voor symboliek en zin om met deze bijzondere vorm  van bloemschikken aan de slag te gaan? Stuur dan een berichtje naar info@hervormddieverdwingeloo.nl t.a.v. Joke Griffioen.

Liturgisch bloemschikken in adventstijd 2022
De werkgroep liturgisch bloemschikken zal op de Adventszondagen in Diever zorgen voor bloemschikkingen. Het thema deze keer is : ‘Aan tafel! Plek voor iedereen’
Dit jaar is een tafel de basis, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.
In de lezingen op de adventzondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Zij zijn (me)de dragers van deze tafel. Per zondag gaat het verhaal over één van deze vrouwen. De tafel is vierkant en verwijst naar de eerste altaren in de tempel. Elke zondag staat een hoek van de tafel centraal en zo wordt de tafel richting Kerst steeds voller om met Kerst helemaal tot bloei te komen. Op onze website zullen wij foto’s plaatsen zodat u ook thuis deze schikking kan volgen.
   Kom tot ons de wereld wacht,
   Heiland, kom in onze nacht,
   licht dat in de nacht begint,
   kind van God, Maria’s kind.
   Lied 433:1Bloemschikking 4e Advent >

Vandaag gaat het over Tamar De schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list raakt ze toch zwanger.
De pluis staat voor versluieren. De rode bes, de pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen.


Verstopt achter de sluier
van gekoesterde herinneringen
komt ruimte voor nieuw leven.
< Bloemschikking 3e Advent


Vandaag gaat het over Rachab, Vanuit hoop kiest Rachab ervoor om twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen.
De rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn. De dennenappels, vruchten staat voor nieuw leven. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.Verbonden met het rode koord,
vruchten van ware liefde
te vinden in vrijheid.
Bloemschikking 2e Advent >

Vandaag gaat het over Ruth, Ruth volgde na de dood van haar man haar schoonmoeder naar Israël. De korenaren staan symbool voor brood, Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem. De pinusnaalden, de pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Ruth en Naomi verbeeld.


Reis naar het onbekende,
pijn om het vertrouwde.
Genadebrood  aan Boaz’ tafel.

< Bloemschikking 1e advent

Vandaag gaat het over Batseba, ze is erg knap. De paarse heide in de schikking staat voor rouw, Batseba verloor haar man. De gele kogelbloem staat voor koninklijk. Koning David nam haar tot vrouw.
Jong is ze en mooi,
in paarse rouw,
aan de koninklijke tafel.


Liturgische bloemschikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2022

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is ‘Van U is de toekomst’. In de toelichting bij dit thema op de website is te lezen: “De mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij
uitstek een plek van zulke verrassingen. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons aangezegd. Wat er ook is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent, je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat we ontvangen. Genade is de grondtoon.” De lezingen in de Veertigdagentijd volgen het oecumenisch leesrooster en verbinden we voor deze symbolische bloemschikking aan ‘genade is de grondtoon’. ”Genade is dat wat we ontvangen.” Als basis voor de schikking wordt een conische pot gebruikt om het ‘ontvangen’ te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaardregels van de verhouding pot versus bloemstuk. Juist deze combinatie, kleine pot – hoge schikking, maakt het beeld sterk. De pot wordt niet tot aan de rand gevuld, maar blijft open om het ontvangende te benadrukken. De schikking rust op de bodem van de pot en reikt naar boven, naar de hemel.  De schikking  verandert iedere week een beetje. De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat door de genade er altijd zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het Goddelijke. De sterke verticale zuil wordt in het begin van de Veertigdagentijd gemaakt van droge grassen. Grassen die de herinneringen dragen van een voorbije lente, zomer en herfst. Later in de Veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.
terug