Nieuws kerkenraad Nieuws kerkenraad
Samen bouwen,               
kerk voor het dorp

Even voorstellen: Gerry Kasper-Holwerda, nieuwe kerkelijk werker

Mijn naam is Gerry Kasper-Holwerda en ben vanaf 1 april 2024 als kerkelijk werker verbonden aan uw gemeente.
Een klein gedeelte uit mijn levensverhaal vertelt dat wij vanaf 1975 - naar alle tevredenheid - in Staphorst wonen.
Bijna 20 jaar was ik werkzaam in de wijkverpleging in Staphorst en Rouveen en werd regelmatig naar andere werkgebieden uitgezonden. Het gebied strekte zich uiteindelijk uit tot aan de Duitse grens. Na vele bijscholingen voor de lichamelijke en mentale zorg voor de medemens, had ik behoefte om een andere richting te kiezen.

Mijn wens was om een studie te volgen waar het geestelijke welzijn van de mens op de eerste plaats kwam.
In 1996 besluit ik om een studie te volgen voor geestelijk verzorger. Daarvoor was het nodig om eerst de opleiding tot kerkelijk werker te volgen aan Windesheim in Zwolle. Na de opleiding voor Godsdienst en Levensbeschouwing begon de universitaire studie tot Geestelijk Zorgverlener aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen. Verschillende opleidingen volgden om meer kennis en inzicht te krijgen in het mentale en geestelijke welbevinden van de mens. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen werd de opleiding  “Ethiek en morele waarden in zorg en maatschappij” aangeboden en deze wilde ik graag volgen. De opleiding aan de universiteit in Kampen werd even stilgelegd.

In 2008 heb ik mijn studie in de geesteswetenschappen aan de PTHU afgerond. Als geestelijk verzorger heb/had ik ondertussen ruime ervaring in het begeleiden van mensen met uiteenlopende levens- en zingevingsvragen. Dit inspireerde mij om een eigen praktijk te beginnen met de missie: 'het er-zijn voor de ander'. Immers, ongeacht levensbeschouwing of geloofsovertuiging zijn er vragen over de zin van het bestaan.

In verpleeghuis Myosotis in Kampen kreeg ik mijn eerste functie als geestelijk verzorger. Het was een mooie en inspirerende tijd. Helaas stond er iedere dag file bij Zwolle en deze werd elke dag langer. Ik besloot om een functie in het noorden van het land te gaan zoeken. Zo kwam ik als geestelijk verzorger terecht in het UMC in Groningen en vervolgens bij zorginstellingen bij Noorderbreedte en Zorgkwadrant Friesland Oost. Naast deze functie was ik als Ethicus verbonden aan meerdere instellingen om ethische en morele dilemma’s  bespreekbaar te maken.

De laatste jaren ben ik als geestelijk verzorger c.q. kerkelijk werker werkzaam geweest bij de Protestantse Gemeente in Twello, Ureterp en Wapserveen.
Vanaf 1 april a.s. dus een nieuwe start als kerkelijk werker bij de Hervormde Gemeente in Diever en Dwingeloo.
Met ds. Daan Bargerbos en meerdere kerkenraadsleden van uw gemeente heb ik ondertussen kennis gemaakt. Voor de toekomst hoop ik voor u en jou er “te zijn” in tijden van onrust, zorg, rouw of verdriet. Of gewoon “zomaar” voor een ontmoeting.

Met een hartelijke groet,                                  
Drs. Gerry Kasper-Holwerda


----------------------------------------

Van samenwerken naar samen gaan, een historische gebeurtenis


Foto: Voorzitter Riemie Godeschalk en waarnemend voorzitter Roelof Bolding met de getekende akte van samengaan

De Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo zijn één hervormde gemeente geworden, Hervormd Diever-Dwingeloo. 
Beide gemeenten waren te klein om nog zelfstandig een toekomst te hebben en zijn samen op pad gegaan, eerst samenwerking en nu samengaan.
Na jaren intensief hier aan gewerkt te hebben werd op zondag 14 januari 2024 tijdens een feestelijke dienst de ‘akte van samengaan’ getekend en het samengaan gevierd.
Ds. Daan Bargerbos ging in zijn preek in op de belangrijke punten bij het samengaan, zoals verbinding, het delen en het durven. Zijn feestelijke preek werd ondersteund met een ‘preekbingo’, waarbij alle aanwezigen woorden en zinssneden uit de preek op een bingovel weg konden strepen. Bij een volle kaart zou men geen bingo, maar amen roepen. En laat dat nou bij een ieder na het laatste woord van de preek zijn.
Peter Huisman, woordvoerder van de voorbereidingscommissie, ging in het kort de elementen van de procesgangen bij langs, waarbij hij o.a. de verschillen en overeenkomsten kenschetste tussen kerk en bedrijf.
Elly Bolding en Ina Lubbers vertelden in een interview op een luchtige manier over de ‘grote’ verschillen tussen de ‘Dwingelers en Dieversen’ die overwonnen zijn of nog moeten worden overwonnen. Maar met de positieve gedachte van ‘kom over de brug’ moet dat wel gaan lukken.
Voorzitter Riemie Godeschalk schetste in haar speech het grote belang van het samengaan van beide gemeentes.
Veel lof was er voor Jenneke Span, procesbegeleider, Helene de Muij-Fleurke, scriba en Peter Huisman voor het vele werk wat ze hebben gedaan. Als dank kregen zij een bos bloemen aangeboden.
Muzikale medewerking werd verleend door Geert Jan Pottjewijd op het orgel en de PancratiusCantorij o.l.v. Esther de Vos. Zij zongen o.a. een zeer toepasselijk lied van Daniël Lohues, ‘Als de liefde maar blijft winnen’, met begeleiding van Philine Coops op piano.
De mooie feestelijke dienst werd afgesloten met gezamenlijk koffie drinken en met een lekkere traktatie.

Foto: Elly Bolding en Ina Lubbers vertellen over de Dwingelers en Dieversen, interviewer: Peter Huisman.------------------------------------------
Afscheid van classispredikant ds. J. Hommes

De classispredikant van de classis Groningen / Drenthe, ds. J. Hommes uit Glimmen gaat met emiritaat. Hij neemt op vrijdag 15 december afscheid in de Jozefkerk in Assen. Bijgaand zijn afscheidsbrief.
terug