Profiel gemeenten Profiel gemeenten

Wij zijn een gemeente:

Die wil vieren dat God ons liefheeft, voor wij Hem liefhebben.
Het Woord van God, zoals wij dat in de Bijbel vinden en zoals ons dat is voorgeleefd door Jezus Christus en zoals dat is doorgegeven in de kerk van alle eeuwen en plaatsen, is onze bron. Het voedt ons geloof, schraagt onze hoop en inspireert ons tot liefde, barmhartigheid en gerechtigheid. Wij vieren dit in de eredienst die in het gemeenteleven een centrale plaats inneemt.

Die wil blijven leren, omdat wij menen dat geloven een voortdurende zoektocht is. Daarbij hechten wij eraan een ieder de ruimte te laten zijn geloof op een eigen persoonlijke manier te verwoorden en te beleven. Wij hebben de vrijheid eigen accenten te leggen in onze omgang met God.
Die pluriformiteit niet als bedreiging, maar als een kans ziet.

Wij doen dit door:
  • Open te staan voor een ieder die op de een of andere wijze zich met de kerk verbonden voelt en deel wil nemen aan de aangeboden activiteiten.
  • Zelf activiteiten te organiseren, of door samenwerking met andere belangstellenden de gelegenheid bieden hieraan deel te nemen. Daarbij is er ruimte en respect voor ieders eigen inbreng, geloof en opvatting.
  • Met open ogen en open oren in de dorpsgemeenschap aanwezig te  zijn en waar mogelijk aan te sluiten bij activiteiten en meer te zijn dan alleen kerk op zondag.
  • Als kerkelijke gemeenten er te zijn voor zowel de betrokken kern, als voor de brede rand van anders betrokken leden en niet-leden in onze dorpen. Betrokkenheid die niet ophoudt bij de grenzen van de actieve leden, maar verder reikt. Voorbeelden zijn de bloemengroet en lokale diaconale activiteiten.

Andere kerkgenootschappen in Diever en Dwingeloo:
Gereformeerde kerken zijn er in Diever en Dwingeloo en daarnaast de Evangelisatievereniging Obadja in Zorgvlied en de Kapel Eben-Haëzer te Leggeloo. De verhouding met de beide Evangelisatieverenigingen zijn in een plaatselijke regeling neergelegd. De afspraken hierin zijn echter verwaterd. De identiteit van de genoemde kerkgenootschappen is nogal verschillend. Beide gereformeerde kerken kennen evangelische accenten en de Kapel kan confessioneel van karakter worden genoemd.
In Zorgvlied is een Rooms-Katholieke kerk, deze maakt deel uit van de Heilige Clara van Assisi parochie, en valt onder het Bisdom Groningen.

 
terug